IMF

Seminari: Usos de la geofísica en estudios arqueológicos: introducción y casos prácticos

Tercera sessió de la sèrie de seminaris sota el títol genèric de “Tècniques de teledetecció terrestre i observació terrestre aplicades a l’arqueologia i el medi ambient”, organitzat per la línia d'investigació "Estabilitat i canvi social en les societats humanes: passat, present i futur"-grup CaSEs (Complexity and Socio-Ecological Dynamics), del departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona).

La sessió titulada Usos de la geofísica en estudios arqueológicos: introducción y casos prácticos, anirà a càrrec del Sr. Robert Tamba, de l'empresa 'Sot-Prospecció Arqueològica', i vinculat a la Universitat de Barcelona, i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya (c/ Egipcíaques, 15, Barcelona), el dimarts dia 29 de maig de 2012, a les 17:00h.

Resum del seminari:
Els sistemes de prospecció geofísica són el màxim exponent de la recerca arqueològica no intrusiva. Sistemes com el georadar o el magnetòmetre permeten detectar estructures antròpiques al subsòl i poden oferir informació acurada i de qualitat per planificar tot tipus d’intervenció arqueològica. L’equip de “Sot, Prospecció Arqueològica”, col·labora en diversos projectes de recerca que s’han vist potenciats per l’aplicació d’aquesta metodologia. En Robert Tamba mostrarà els diversos sistemes més habituals en prospecció geofísica, quin ús i informació podem extreure de les dades registrades i quins resultats es poden obtenir a partir d’exemples de casos arqueològics.

Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2012 Seminari: Usos de la geofísica en estudios arqueológicos: introducción y casos prácticos