IMF

Seminari: Catalunya en temps de crisi (segles XIV i XV): noves perspectives d'estudi

27-28 de juny de 2013

Seminari del Grup de Recerca 'Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval' (2009SGR1367).

Institució Milà i Fontanals - CSIC
C/ Egipcíaques 15, Barcelona

Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2013 Seminari: Catalunya en temps de crisi (segles XIV i XV): noves perspectives d'estudi