IMF

Seminari Recerca Avui: Fonts musicals del renaixement: noves perspectives en la recerca musicològica

Emili Ros-Fàbregas

Departament de Musicologia (IMF-CSIC)

La transcripció i edició d’obres musicals del Renaixement ha estat una tasca habitual i necessària de la recerca musicològica, però l’estudi global de tota una font musical és menys freqüent encara que ens aporta valuosa informació d’interès que sovint passa desapercebuda. La reconstrucció del procés de recopilació d’un manuscrit ens ofereix indicis i/o evidències sobre el context cultural on es va copiar, quin podia ésser el destinatari, on es cantava o tocava aquest repertori, les característiques del mecenatge musical i la relació amb fonts d’altres centres musicals nacionals o estrangers, entre altres qüestions. En aquest sentit, cada manuscrit és un món diferent que, a més d’il·lustrar el paisatge sonor d’una època, ens explica la seva pròpia història. Aquesta sessió presentarà les històries particulars d’un grup de manuscrits musicals de finals del segle XV i principis del XVI que són objecte de la meva recerca i amb els que és possible donar una nova perspectiva a la concepció tradicional del Renaixement musical a la Península Ibérica.

Dilluns 14 de desembre de 2009, a les 12 del migdia

Residència d´Investigadors -amfiteatre-

Carrer Hospital 64, Barcelona

Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2008-2011 Actividades 2009 Seminari Recerca Avui: Fonts musicals del renaixement: noves perspectives en la recerca musicològica