IMF

Seminari Recerca Avui: Cultura mèdica en la perifèria colonial: un projecte de recerca

José Pardo Tomás

Departament d´Història de la Ciència (IMF-CSIC)

El projecte, que es desenvoluparà des de 2010 a 2013, es planteja abordar la ‘cultura mèdica’ de la societat mexicana durant el primer segle de domini colonial (1521-1621), tot partint de la hipòtesi que aquesta cultura mèdica es va elaborar amb continues creacions i mútues apropiacions entre grups de matrius inter i transculturals diferents: amerindis, europeus i africans i tota la barreja mestissa conseqüència del seu entrecreuament constant. És per això que resulta imprescindible obrir l’espectre de fonts fins ara analitzades pels historiadors de la medicina mexicana. En aquest sentit, ja que la historiografia mèdica tradicional ha revisat abastament la producció textual (principalment la impressa) de metges i cirurgians, centrarem la nostra atenció en altres tipus de fonts històriques, a través de les quals tractarem d’apropar-nos als mecanismes d’aparició i als trests principals d’una cultura mèdica original de la Nueva España, sense caure en l’habitual dualisme simplificador del binomi medicina indígena versus medicina europea, ambdues etiquetes aplicades a una realitat que no era ni la indígena, ni l’europea.

DILLUNS, 26 D´OCTUBRE DE 2009 A LES DOTZE DEL MIGDIA

Residència d´Investigadors -amfiteatre-

Carrer Hospital 64 - Barcelona

Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2008-2011 Actividades 2009 Seminari Recerca Avui: Cultura mèdica en la perifèria colonial: un projecte de recerca