IMF

Ciutat i hospital a l’Occident europeu (segles XIII-XVII)

Ciudad y hospital en el Occidente europeo (siglos XIII-XVII)

City and hospital in the European West (13th-17th centuries)

Simposi internacional organitzat en el marc de l’acord de col·laboració entre la Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC) i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per a l’estudi i difusió del patrimoni i de la història de l’assistència hospitalària baixmedieval i moderna a Catalunya. El seu principal objectiu és l’estudi dels intercanvis culturals entre espai hospitalari i ciutat entre els segles XIII i XVII, tot apropant-se al fenomen de l’assistència social amb particular atenció a l’escenari privilegiat que constitueix la institució hospitalària. Concretament, el propòsit d’aquesta trobada és abordar l’estudi dels antics hospitals des d’una perspectiva polièdrica, al voltant d’eixos explicatius, com ara el seu rol pel que fa al proveïment de caritat, a la preservació de l’ordre públic i la pau social, a la dinamització de l’activitat econòmica, a l’exercici i ostentació del poder polític, a les manifestacions del sentiment religiós o a la difusió de les pràctiques sanitàries. Tot això dins del marc que determina la ciutat occidental en el decurs dels segles medievals i moderns.

Lloc de realització: Aula Magna de l’Institut d´Estudis Ilerdencs (Lleida)

Dates: 14 - 16 d´octubre de 2009

PROGRAMA

14 OCTUBRE (dimecres)

 

15.30 Acreditació dels participants.

16.00 Inauguració oficial

16.30

Caritat i institucions assistencials a les grans ciutats medievals i modernes: Marcs teòrics, historiogràfics i metodològics.

Moderador: Joan J. Busqueta  (Institut d’estudis Ilerdencs)

16.30-17.00

Teresa Huguet-Termes(IMF-CSIC)

Per què estudiem els hospitals?

 

17.00-17.30

Jon Arrizabalaga(IMF-CSIC)

Asistencia, caridad y nueva ética de la responsabilidad colectiva ante la salud en el espacio urbano occidental (siglos XIII-XVII).

 

17.30-17.45 Pausa-cafè

 

17.45-18.15

Reis Fontanals(Arxiu Històric-BC)

Assistència i municipi a través de les fonts documentals medievals i modernes.

 

18.15-18.45

Salvatore Marino(Università di Siena)

Panoramica delle fonti ospedaliere italiane: il caso degli ospedali campani (secc. XIV-XVII).

 

18.45-19.15    Discussió

 

19.30  

Concert de música de cambra

A càrrec del Quartet Prysma (músics de l’OJC , Pati de l’IEI)

 

 

 

 

 

 

15 OCTUBRE (dijous)

9.00 h.

 

Poders urbans i assistència hospitalària.

 

 

Moderador:  Flocel Sabaté (UdL)

 

9.00-9.30

Carole Rawcliffe(University of East Anglia, Regne Unit)

Outside the Camp?  Leper Houses and Urban Communities in Medieval England

 

9.30-10.00

Prim Bertran(Universitat de Barcelona)

Poders urbans i assistència hospitalària a les terres de Lleida.

 

10-10.30

José Valenzuela(Universidad de Granada)

Asistencia y fundaciones reales: El proyecto económico-asistencial del Hospital Real de Granada (s. XVI)

 

10.30-11.00    Discussió

 

11.00-11.15    Pausa-cafè

 

11.30-13.30    Visita al Museu de Lleida.

 

 

15.30-16.00

Sessió especial: Hospitals medievals, tecnologies de la informació i transferència de coneixement.

 

Moderador: Teresa Huguet Termes(CSIC-IMF)

 

Christopher Bonfield, (University of East Anglia, Regne Unit)

Virtual Past: Reconstructing The Great Hospital, Norwich.

 

 

16.15    Discussió

 

Formació i gestió del patrimoni hospitalari.

 

 

Moderador: Jordi Bolòs (UdL)

 

 

16.15-16.45

Manuel Sánchez-Martínez(IMF-CSIC)

Las cuentas de un hospital medieval: la Santa Creu de Barcelona (1430-1431).

 

 

 

 

16.45-17.15

Jordi Morelló(IMF-CSIC)

El rol del censal en el finançament dels hospitals medievals catalans: el cas de la Santa Creu de Barcelona.

 

17.15-17.30    Pausa-cafè

 

17.30-18.00

María Luz López Terrada(IHCDLP [CSIC-Universitat de València]),

El Hospital General de Valencia en la edad moderna: administración y gestión.

 

18.00-18.30

Alberto Marcos(Universidad de Valladolid)

Hospital y patrimonio: El sistema hospitalario en Medina del Campo en la Edad Moderna.

 

18.30-19.00    Discussió

 

  

 

16 OCTUBRE (divendres)

 

9.00 h.

 

Les institucions hospitalàries: agents socials i xarxes clientelars.

 

 

Moderadora: M. Josep Vilalta (UdL)

 

9.00-9.30

Carmel Ferragud(València),

La introducció dels practicants de la medicina en els hospitals del regne de València (ss. XIII-XIV).

 

9.30-10.00

Pere Ortí(Universitat de Girona),

L’hospital de les petites ciutats: el cas de Sant Feliu de Guíxols, s. XIV.

 

 

10.00-10.30 Pausa-cafè

 

10.30-11.00

Carles Vela(Universitat de Girona)

Apotecaris, assistència hospitalària i elits urbanes de Barcelona(s. XIV-XV).

 

 

 

11.00-11.30

Jane Stevens-Crawshaw(University of Oxford Brookes)

Plague hospitals, charity and cure in early modern Venice

 

11.30-14.00    Visita a la Seu vella.

 

 

 

 

16.00

 

L’espai hospitalari: funcionalitat i ostentació del poder.

 

 

Moderador: Pere Verdés (CSIC-IMF)

 

16.00-16.30

Francesca Español(Universitat de Barcelona)

La tutel.la espiritual dels malalts i el seu marc arquitectònic: advocacions i escenaris cultuals.

 

16.30-17.00

Miquel Raufast(CSIC-IMF),

Marginación y pobreza: las ceremonias de la caridad en la ciudad bajomedieval.

 

17.00-17.15    Pausa-cafè.

 

17.15-17.45

Antoni Conejo(Universitat de Barcelona)

"Llum, laor e gloria de la ciutat". Els hospitals front la nova visió del món urbà baixmedieval.

 

17.45-18.15

Joaquim Bonastra(Universitat de Lleida)

Tratamiento de los espacios hospitalarios: funcionalidad y uso del Lazareto.

 

18.15-19.15 Discussió

 

19.15   Cloenda.

 

20.30      Concert d’orgue

A càrrec de Matteo Galli, orgue, Parròquia de Sant Llorenç.

 

 

 

 

 

 

Comité organitzador i científic:

 

Manuel Sánchez-Martínez (CSIC-IMF)

Joan J. Busqueta Riu (IEI-UdL)

Teresa Huguet-Termes (CSIC-IMF)

Mercè López Ajamil (IEI)

Jon Arrizabalaga (CSIC-IMF)

Pere Verdés (CSIC-IMF)

 

Comité assessor:

 

M. Josep Vilalta (UdL)

Flocel Sabaté (UdL)

Jordi Bolós (UdL)

 

Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2008-2011 Actividades 2009 Ciutat i hospital a l’Occident europeu (segles XIII-XVII)