IMF

Taula rodona Setmana de l'Antropologia: "Creuant mirades: el Marroc vist pels marroquins i els espanyols"

 

Araceli González (IMF-CSIC), Jordi Moreras (URV), Yolanda Aixelà (IMF-CSIC, ICA).
 
Divendres, 28 d'abril de 2017, de 16:00 a 18:00h.
Lloc: Museu de Cultures del Món, carrer Montcada 12-14, Barcelona.
 
RESUM: El Marroc ha estat objecte de reflexió i recerca des de l’Antropologia  en àmbits tan diversos com la religió, la política, la societat, el parentiu o el gènere. Es fa pertinent un creuament de mirades ja que part de les seves experiències com Estat independent posen de relleu que l’empremta colonial ha impactat tant als marroquins al Marroc com als seus migrants transnacionals establerts a Espanya. Araceli González ha destacat la diversitat imaziguen perceptible en les fonts documentals del Protectorat espanyol però no recollits per l’Antropologia de clàssics com l’Ernest Gellner. També ella ha analitzat la pràctica religiosa de les dones del Rif i el Jebala trencant la visió masculina de l’Islam que ha vingut donant l’Antropologia. Jordi Moreras suggereix una reflexió sobre les semblances existents en les formes de promoció de la pràctica religiosa islàmica per part de l’administració colonial durant el temps del Protectorat (patrocinant el pelegrinatge a La Meca, com a fet més destacat), i la voluntat de l’Estat espanyol per a potenciar la configuració d’un islam compatible amb la societat espanyola. Per últim, Yolanda Aixelà s’ha esforçat en recuperar mirades espanyoles del Protectorat a partir d’un exemple paradigmàtic respecte com es va desenvolupar la colonització en una ciutat creada per espanyols, Al-Hoçeima, en unes pràctiques allunyades d’experiències més convivencials com Tetuan. Aquestes tres aportacions permeten la recerca d’uns matisos que redimensionin la mirada antropològica sobre els marroquins i l’autopercepció que ells tenen de sí mateixos. És per tot el mencionat que l’objectiu d’aquesta taula serà la d’ apropar algunes de les versions que hi ha sobre el marroquins a partir del treball de camp realitzat per aquest tres investigadors. 
 
 
Amb el suport del projecte Memorias de África: reconstruyendo las prácticas coloniales españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Hacia un patrimonio cultural hispanoafricano. Plan Nacional de I+D+I (HAR2015-63626-P).
 
Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2017 Taula rodona Setmana de l'Antropologia: "Creuant mirades: el Marroc vist pels marroquins i els espanyols"