IMF

Divulgación para jóvenes desde la Institución Milá y Fontanals del CSIC

 

Què hi ha de cert en les imatges que ens arriben de la prehistòria? Això és el que van conèixer el dia 24 de novembre un grup d’alumnes de quart d’ESO de l’escola XXV Olimpíada de Barcelona en una visita a la Institució Milà i Fontanals (CSIC), de la mà dels investigadors Juan Gibaja i Millán Mozota. A partir de la lectura d’un còmic l’alumnat va discutir amb el personal investigador si les imatges dels grups humans del passat que apareixen als còmics es corresponen amb el coneixement que se’n té fruit de la recerca. Posteriorment, es van mostrar alguns objectes producte de la recerca experimental en arqueologia i finalment es va fer una visita a les instal·lacions científiques: microscopis, litoteca, col·leccions de referència, etc.
“Coneixent la prehistòria des dels còmics” és una activitat que ha iniciat aquest curs 2015-2016 el Departament d’Arqueologia i Antropologia de la IMF i que s’ha inclòs al programa EscoLab de l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat es va repetir el dia 3 de desembre a càrrec de la investigadora Assumpció Vila amb un grup de Batxillerat.

¿Qué hay de cierto en las imágenes que nos llegan de la prehistoria? Eso es lo que conocieron el pasado día 24 de noviembre un grupo de alumnos de cuarto de ESO de la escuela XXV Olimpíada de Barcelona en una visita a la Institución Milà i Fontanals (CSIC), de la mano de los investigadores Juan Gibaja y Millán Mozota. A partir de la lectura de un cómic el alumnado discutió con el personal investigador si las imágenes de los grupos humanos del pasado que aparecen en los cómics se corresponden con el conocimiento que se tiene fruto de la investigación. Posteriormente, se mostraron algunos objetos producto de la investigación experimental en arqueología y finalmente se hizo una visita a las instalaciones científicas: microscopios, litoteca, colecciones de referencia, etc.
“Conociendo la prehistoria desde los cómics” es una actividad que ha iniciado en el curso 2015-2016 el Departamento de Arqueología y Antropología de la IMF y que se ha incluido en el programa EscoLab del Ayuntamiento de Barcelona. La actividad se repitió el día 3 de diciembre a cargo de la investigadora Assumpció Vila con un grupo de Bachillerato.

Notícia:
http://eldigital.barcelona.cat/escolab-de-linstitut-a-un-laboratori-professional_272924.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/escolab-institut-laboratori-professional-4736271

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=1AqdRxS5aGg

Blogs:
http://timoneandertal.blogspot.com.es/2015/12/actividad-con-escolares-conociendo-la.html
http://raval6000.blogspot.com.es/2015/12/divulgacion-para-jovenes-desde-la.html
http://sepulturasneoliticas.blogspot.com.es/2015/12/como-no-solo-de-neolitico-viven-las.html

 

Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias Divulgación para jóvenes desde la Institución Milá y Fontanals del CSIC