IMF

Nova publicació editada per Jon Arrizabalaga: "Al servicio de la salud humana: la historia de la medicina ante los retos del siglo XXI"

El darrer mes de juny d'enguany es va celebrar a Sant Feliu de Guixols el "XVII Congreso Nacional de Historia de la Medicina". Els resultats de les propostes presentades i exposades en aquell congrés es recullen ara en un volum que porta per títol "Al servicio de la salud humana: la historia de la medicina ante los retos del siglo XXI ". Alfons Zarzoso del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya i el Dr. Jon Arrizabalaga de la Institució Milà i Fontanals, en són els editors.

Entre les contribucions al Congrés, recollides al llibre que presentem, hi figuren treballs d'investigadors de la Institució Milà i Fontanals, com Oliver Hochadel, amb "New agendas in the urban history of science and medicine" o Álvaro Girón Sierra amb "Barcelona-Buenos Aires y la red libertaria de gestión del conocimiento científico (ca. 1890-ca. 1914)".

A "New agendas in the urban history of science and medicine", Hochadel aborda les característiques de la historiografia recent que estudia la història de la ciència amb "ulls urbans", una historiografia informada per una gran varietat d'enfocaments que inclouen des de la història urbana, a la geografia històrica de la ciència o la història transnacional, fins a arribar a la "nova" història global. Tot plegat, proporcionant un marc teòric per entendre el flux dinàmic de coneixement, persones i pràctiques entre Barcelona, Buenos Aires i més enllà.

A "Barcelona-Buenos Aires y la red libertaria de gestión del conocimiento científico (ca. 1890-ca. 1914)", Girón aborda la manera com les transformacions urbanes van tenir efectes inqüestionables en les formes en com es gestionava i apropiava el coneixement científic a la darreria del segle XIX i principis del XX. Aquesta qüestió s'analitza a través de la relació entre Barcelona i Buenos Aires, evidenciant com el moviment anarquista se situa per sobre dels límits nacionals, creant una mena de subcultura amb un substrat comú de creences que excedeix àmpliament aquests límits.

_____________

Referència bibliogràfica:

Al servicio de la salud humana : la historia de la medicina ante los retos del siglo XXI : XVII Congreso Sociedad Española de Historia de la Medicina, Sant Feliu de Guíxols (Girona), 15-17 de junio de 2017 / editors: Alfons Zarzoso i Jon Arrizabalaga. Sant Feliu de Guixols : SEHM, Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, Museu d'Història de Sant Feliu de Guixols, Institució Milà i Fontanals (CSIC), 2017, 628 p. ; 25 cm. ISBN 9788469736173.

 

 
Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias Nova publicació editada per Jon Arrizabalaga: "Al servicio de la salud humana: la historia de la medicina ante los retos del siglo XXI"