IMF

"Making music, making society", un nou llibre coeditat per Josep Martí

L'investigador de la IMF Josep Martí Pérez és el responsable, juntament amb Sara Revilla Gútiez, de l'edició de "Making Music, Making Society", un llibre que reuneix especialistes de diferents disciplines acadèmiques amb un mateix punt de partida: la música no és només una cosa relacionada amb la vida social, sinó més aviat una part constitutiva d'aquesta, capaç d'estructurar la mateixa experiència social. A la publicació s'aborden temes tan importants com el paper de la música en la configuració de les identitats, la manera com la música i l'ordre social estan entrellaçats i per què la música és tan rellevant en la interacció humana. L'última part del llibre explora temes relacionats amb l'aplicació social de la investigació musical.

Josep Martí, a més del capítol introductori amb Sara Revilla, també és l'autor del primer dels capítols del llibre: "Not without my music: music as a social fact", on es destaca la importància que la música té en el procés de construcció social. Això, es demostra, precisament, en el paper que juga en relació a la identitat, l'ordre social i la necessitat d'intercanvi. De la mateixa manera que la societat no és una mera suma d'individus, sinó el resultat de la interacció de persones, les persones també són el resultat d'aquesta interacció que ens construeix com a individus. Així, la música, com a tecnologia, també es pot concebre com una extensió real del nostre cos.

_____________

Referència bibliogràfica:

Making Music, Making Society / Josep Martí y Sara Revilla Gútiez (eds.). Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2018. VI, 278 p. ISBN 978-1-5275-0369-4.

 

Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias "Making music, making society", un nou llibre coeditat per Josep Martí