IMF

Biblioteca de la Institución Milá y Fontanals

 

Biblioteca Virtual >              Toda la información científica, bases de datos y recursos electrónicos

Catálogo >                             Fondos de las bibliotecas y archivos del CSIC

Simurg >                            Colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados

Digital CSIC >                 Repositorio Institucional de la producción científica del CSIC

Noticias destacadas:

Publicació de "Cuerpos y agencia en la arena social"

L'investigador de la IMF Josep Martí i Lauria Porzio, qui havia estat investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la IMF, són els editors d'un llibre que tot just acaba d'arribar a la biblioteca de la IMF: "Cuerpos y agencia en la arena social".

A través de les diferents contribucions els autors presenten els resultats dels seus treballs d'investigació focalitzats en diversos aspectes, que es complementen entre si, al voltant del cos com a realitat individual i social. La presentació social del cos constitueix l'eix bàsic que articula aquests estudis. La majoria dels estudis presents en aquest llibre es basen en treballs de camp realitzats en àmbits geogràfics molt dispars, a l'Àfrica, Europa, Àsia o Amèrica.

Les contribucions es distribueixen en quatre parts diferenciades: la primera, sobre el cos com a objecte d'una acció directa a través de pràctiques culturals en vistes a la seva presentació social; la segona, sobre el cos com a element que incideix en l'ordre social; a la tercera es presenta el cos com a problema, abordant-se en aquest cas la qüestió de la salut; i finalment, en una quarta part, es presenta el cos en l'àmbit creencial. Llegir més....

 

Accés gratuït a través de De Gruyter a 500 llibres de les més importants editorials universitàries

L'editorial De Gruyter posa a disposició 500 llibres lliurement accessibles en format PDF d'algunes de les més importants editores universitàries de diverses àrees temàtiques fins al final del 2017 en degruyter.com. La iniciativa s'emmarca dins de la seva política de "Drets, Acció i Responsabilitat Social" (Rights, Action and Social Responsibility").

Els temes sobre els quals versen els llibres estan relacionats amb la política d'immigració, el canvi climàtic, les relacions internacionals i els drets constitucionals i humans, tots ells de candent actualitat.

Les àrees temàtiques incloses en la iniciativa pertanyen a les Ciències Socials i Humanes, com ara: Història Constitucional, Dissidència, Veritat i Ètica, Estudis Ambientals, Estudis de Gènere, Geopolítica, Drets Humans, Immigració i Urbanisme i Estudis Islàmics. Llegiu més....

Presentació de la "Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados"

El darrer 27 de març es va presentar a la seu del CSIC a Madrid, la "Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados", que recull els grans projectes de la navegació espanyola durant els segles XVIII i XIX, de la Fundación Ignacio Larramendi. Paral·lelament, també es presentà el darrer perfeccionament del "Trineo del viento", un laboratori mòbil sense emissions contaminants, mogut només pel vent, que l'explorador polar Ramón Hernando de Larramendi ha patentat per a les expedicions científiques que duu a terme a l'Àrtic i a l'Antàrtic.

La Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados  forma part de la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Aquesta biblioteca inclou documents que es troben al CSIC: CIRBIC, Simurg, Digital.CSIC, Revistes CSIC. En conjunt, conté més de 1.108 obres. El seu objectiu és el de donar a conèixer la immensa aportació d'Espanya, tant en els territoris europeus com americans o filipins, a la Ciència Il·lustrada Universal i, mostrar els grans viatges científics il·lustrats que es van dur a terme en aquesta època. Llegir més....

Más noticias...

 

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Presentación