IMF

Increment dels continguts de la Biblioteca Virtual del CSIC durant el 2017

Després de les retallades sofertes en la col·lecció digital en anys anteriors a causa de la crisi econòmica, les quals van comportar una notable reducció del nombre de recursos que es podien mantenir, aquest any 2017 s'ha recuperat la major part d'aquests recursos. El treball de negociació amb els editors i l'activa participació de la URICI en la consecució d'acords nacionals amb els principals editors acadèmics ha propiciat arribar a aquests resultats.

EDITORS:

ACS - American Chemical Society: accés a la col·lecció completa (s'afegeixen 12 títols als 41 disponibles anteriorment). Durant el transcurs del 2017, a més, s'activarà un descompte per als autors del CSIC que publiquin articles en OA amb aquest editor
Annual Reviews: se sumen 10 revistes més a les anteriors 34
AGU - American Geophysical Union: ampliació d'accés per a tots els centres del CSIC (fins 2016, només per 15)
APS - American Physical Society: hi ha un centre nou en aquesta llicència, el Centre d'Investigació i Desenvolupament
CAIRN.info: plataforma de més de 400 revistes de llengua francesa de Ciències Humanes i Socials pertanyents a més de 130 editors. Accés per a l'àrea
Cambridge Journals: la col·lecció de 2017 té 23 títols nous
Elsevier: accés a més de 2.000 ebooks, tots els publicats per aquest editor el 2015 i 2016
IOP - Institute of Physics: s'afegeix a la llicència el títol EPL (Europhysics Letters) i s'adquireixen 30 ebooks, els publicats per IOP en 2014 i 2015
Nature: s'incorporen dos títols més, Nature Plants i Nature Microbiology
Revista Science: accés per a un nou centre a aquesta llicència el 2017, el IPLA
Springer: 130 títols nous el 2017 a la col·lecció de revistes i afegits 407 llibres electrònics, els que formen la col·lecció "Earth and Environmental Science", any de publicació 2015
Wiley: 1.071 revistes addicionals, sumades a les 400 que subscrivia el CSIC fins 2016. Es recupera l'accés a la col·lecció completa

La resta dels editors que no s'esmenten (revistes-i, ebooks o bases de dades) s'han renovat tal com estaven en 2016.

Ja hi ha accés a tots els nous recursos enumerats, tant des de la web dels editors com des de la Biblioteca Virtual del CSIC, i s'ha actualitzat la informació de les pàgines afectades del Portal d'Editors (http://proyectos.bibliotecas.csic.es /sp/subjects/databases.phphttp://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/databases.php). Pel que fa a la seva inclusió en CIRBIC, algun dels recursos estan encara en procés de catalogació.

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Noticias Noticias Biblioteca Increment dels continguts de la Biblioteca Virtual del CSIC durant el 2017