IMF

Presentació de la "Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados"

El darrer 27 de març es va presentar a la seu del CSIC a Madrid, la "Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados", que recull els grans projectes de la navegació espanyola durant els segles XVIII i XIX, de la Fundación Ignacio Larramendi. Paral·lelament, també es presentà el darrer perfeccionament del "Trineo del viento", un laboratori mòbil sense emissions contaminants, mogut només pel vent, que l'explorador polar Ramón Hernando de Larramendi ha patentat per a les expedicions científiques que duu a terme a l'Àrtic i a l'Antàrtic.

La Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados  forma part de la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Aquesta biblioteca inclou documents que es troben al CSIC: CIRBIC, Simurg, Digital.CSIC, Revistes CSIC. En conjunt, conté més de 1.108 obres. El seu objectiu és el de donar a conèixer la immensa aportació d'Espanya, tant en els territoris europeus com americans o filipins, a la Ciència Il·lustrada Universal i, mostrar els grans viatges científics il·lustrats que es van dur a terme en aquesta època.

Està implementada amb un sistema de gestió digital bibliotecària de nova generació, a través de la nova versió del programa Digibib, la número 10, que compta amb moltes funcionalitats noves, així com una forma totalment renovada de presentar la informació, tant dels registres d'autoritat com dels bibliogràfics. A poc a poc, aquesta nova versió de Digibib s'implementarà en totes les instal·lacions operatives a Espanya, biblioteques virtuals o digitals que constitueixen una part molt important de l'aportació d'Espanya a Europeana, a través d'Hispana. Entre les noves funcionalitats es troben la Geolocalització, Línia del temps, Presentació destacada de les relacions entre dades, Visualització de recursos Linked Open Data en context i Cerca en Europeana i en la DPLA, els grans agregadors de continguts digitals d'Europa i Estats Units

Així, els registres d'autoritat es presenten amb una visualització molt nova, on a més de la imatge de l'autor i una biografia, extreta a partir de la DBpedia de forma automàtica, compten amb  vincles a vocabularis de valors codificats. També s'han codificat les coordenades dels llocs de naixement dels polígrafs i es fa constar el camp d'activitat i les ocupacions dels autors que formen part de la Biblioteca virtual.

Aquestes tasques s'han efectuat, preferentment, amb tècniques de reconciliació semàntica, la qual cosa suposa un gran estalvi d'esforç davant un tractament manual. La informació és navegable en tots els casos i, a més, encolumnada a la dreta, es detalla la informació dels camps d'activitat, filiacions, ocupacions, idioma, etc. També trobem una línia del temps on es conjuguen els llocs i dates de naixement dels polígrafs de forma molt visual.

 

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Noticias Noticias Biblioteca Presentació de la "Biblioteca virtual de viajes científicos ilustrados"