IMF

Una contribució d'Araceli González-Vázquez: "Les études linguistiques sur les variétés de l’arabe au nord-ouest du Maroc (1779-1956) Quels savoirs ethnographiques et anthropologiques sur l’Autre et l’Ailleurs véhiculent-elles ?"

La Universidad de Zaragoza acaba de publicar, dins de la Colección Estudios de Dialectología Árabe, "La région du Nord-Ouest marocain: Parlers et practiques sociales et culturelles" [*]. Es tracta d'un llibre col·lectiu que recull 20 articles sobre una de les regions més interessants del Marroc, Jbala, situada al nord-oest del país. La major part són treballs de dialectologia àrab o berber, i tres d'ells aporten un enfocament interdisciplinari des de l'antropologia o l'etnobotànica.

Una de les contribucions del llibre que van en aquesta línia és la de la investigadora de la Institució Milà i Fontanals Araceli González-Vázquez, amb el capítol "Les études linguistiques sur les variétés de l’arabe au nord-ouest du Maroc (1779-1956) Quels savoirs ethnographiques et anthropologiques sur l’Autre et l’Ailleurs véhiculent-elles ?".

El treball de González-Vázquez se centra en la presentació i anàlisi de publicacions d'estudis europeus sobre les varietats parlades àrab marroquí al nord-oest del Marroc, i proporciona una síntesi crítica d'expressió en l'Altre generada per aquestes obres de referència eminentment lingüístiques i més específicament dialectològiques. El període temporal que abasta va des del segle 18 fins al segle 19 i la primera meitat del segle 20, posant en valor molts dels estudis lingüístics europeus d'aquesta època que parlen de l'àrab marroquí i berber al Marroc. Són fonts de coneixement lingüístic variades i diverses, però en general molt apreciades per dialectòlegs actuals.

Accés al registre de Digital.CSIC

_____________

[*] Referència bibliogràfica:

Vicente, Ángeles; Caubet, Dominique; Naciri-Azzouz, Amina (eds.). La région du Nord-Ouest marocain : Parlers et pratiques sociales et culturelles. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017. ISBN 978-84-16933-86-0 364 p.

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Noticias Noticias Biblioteca Una contribució d'Araceli González-Vázquez: "Les études linguistiques sur les variétés de l’arabe au nord-ouest du Maroc (1779-1956) Quels savoirs ethnographiques et anthropologiques sur l’Autre et l’Ailleurs véhiculent-elles ?"