Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Más información

IMF

Col·loqui : "L’estudi de la desigualtat a la Península Ibèrica (segles XIII-XVII): metodologia i fonts"

En línia
 
14-15 de juliol de 2021
 
 
Tradicionalment, l’estudi de la desigualtat en les societats preindustrials s’ha basat en les fonts generades per la recaptació de l’impost sobre la riquesa o la renda. Aquestes investigacions, però, no sempre han tingut en compte la particular evolució d’aquesta exacció, ni tampoc l’abast i els límits de la documentació on es consignava la contribució.
 
Davant d’aquesta circumstància, un dels objectius del present col·loqui és abordar de forma crítica tant l’anàlisi de les citades fonts fiscals com la metodologia utilitzada per a l’estudi de la desigualtat des del segle XIII fins al XVII. Amb aquest propòsit, es pretén sotmetre a examen la informació oferida per les estimes, llibres de talles i altres sèries similars, contrastant-la amb les dades que ens proporcionen per al tema altres tipus de documentació, com per exemple la de caràcter notarial.
 
En aquest sentit, es poden utilitzar com a indicador de riquesa les quantitats destinades per les famílies als dots previstos per als matrimonis de fills i filles. Els rics protocols notarials aporten un gran nombre d’exemples, relatius a grups socials molt variats. És també propòsit del col·loqui examinar els reptes metodològics que suposa l’ús d’aquest índex de diferenciació econòmica o altres de semblants.
 
 
 
Santa Llúcia repartint almoina, Bernat Martorell, c. 1435 (MNAC)
Usted está aquí: Inicio Actualidad Agenda Actividades 2021 Col·loqui : "L’estudi de la desigualtat a la Península Ibèrica (segles XIII-XVII): metodologia i fonts"