Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Más información

IMF

Col·loqui Problemes i possibilitats en l'estudi de la demografia a la Catalunya medieval

 

Els propers dies 3 i 4 d'octubre se celebrarà a la IMF el col·loqui

"Problemes i possibilitats a l'estudi de la demografia a la Catalunya medieval".

 

A la llum d'algunes recerques en curs, aquesta jornada té com a objectiu reflexionar sobre l'abast i els límits dels estudis sobre demografia medieval a través de documentació fiscal, notarial o d'altre tipus. Centrant-se fonamentalment en la baixa Edat Mitjana, els investigadors convidats presentaran estudis sobre les fonts documentals, els indicadors i metodologies per quantificar l'evolució de la població, així com diverses iniciatives al voltant de l'anàlisi i edició dels fogatges. La major part de les ponències fan referència al territori català, si bé també hi ha algunes contribucions que permetran ampliar el focus als regnes d’Aragó i València. En darrera instància, el propòsit de la trobada es crear sinèrgies entre diferents projectes d'investigació que aborden la qüestió des de perspectives diverses, com ara, l'estudi de la desigualtat econòmica, els efectes de les conjuntures epidèmiques o la fiscalitat.

 

Aquestes jornades s'inscriuen en el marc de les activitats dels projectes de recerca, reconeguts i finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, "La desigualdad económica en el mundo rural y las pequeñas ciudades de la Cataluña Vieja bajomedieval a través de las fuentes notariales" (PGC-2018-100979-B-C21), "La desigualdad económica en las ciudades catalanas y mallorquinas durante la baja Edad Media a través de las fuentes del impuesto sobre la riqueza" (PGC-2018-100979-B-C22), "Más allá de la Peste Negra. Epidemias y crisis de mortalidad en el nordeste peninsular, siglos XI-XVI: reconstrucción de ciclos, medición de efectos y análisis de respuestas (EPIDEMED)” (PID2020-117839GB-I00) i “La riqueza de la Iglesia y la distribución del territorio en la Corona de Aragón bajomedieval (RiCAt)” (PID2021-126684NA-I00). També forma part de les activitats de Grup de Recerca Consolidat i Unitat Asociada del CSIC-Universitat de Girona Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval.

 

 

 

 

 

 

 

Usted está aquí: Inicio Actualidad Noticias Actualidad Actividades 2022 Col·loqui Problemes i possibilitats en l'estudi de la demografia a la Catalunya medieval