Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Más información

IMF

Biblioteca de la Institución Milá y Fontanals

 

 

 

 

Catálogo y Biblioteca Virtual del CSIC > Acceso a los fondos bibliográficos  impresos y electrónicos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

Simurg Colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados

Digital CSIC >   Repositorio Institucional de la producción científica del CSIC

                      PAPI: Acceso remoto a AVIrecursos electrónicos

Notícies destacades i publicacions recents
Noticias destacadas y publicaciones recientes

 

"Roman Animals in ritual and funerary contexts"

S'ha publicat 'Roman Animals in ritual and funerary contexts: Proceedings of the 2nd Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel, 1st-4th February, 2018'. Aquest volum té com a coordinadors i editors a la investigadora de la IMF Silvia Valenzuela Lamas, a més de Sabine Deschler-Erb, Umberto Albarella i Gabriele Rasbach, i inclou una sèrie de comunicacions que es van presentar originalment a la conferència que es va celebrar a Basilea (Suïssa) el 2018. Els articles presenten restes d'animals dipositats ritualment en una àmplia gamma geogràfica i incorporen troballes arqueològiques i zoològiques. La integració d'aquests dos eixos d'evidència és una novetat respecte al passat, on sovint s'havien tractat per separat. Precisament, aquesta cooperació interdisciplinària obre noves perspectives sobre l'estudi de les pràctiques rituals en contextos molt variats. Els estudis presentats demostren com les restes d'animals, els ossos i les closques d'ou proporcionen informació més enllà de la dieta, l'economia i les diferències en la jerarquia social. La seva investigació interdisciplinària també permet conèixer les pràctiques governades per condicions culturals, religioses i ideològiques. Llegir més...

 

"Travelling Exhibitions and Wax Makers on the Move. Anatomies in Early 19th Century Barcelona"

Ceroplastics. The Science of Wax' és un llibre que s'ocupa de l'art del modelatge de cera, amb un origen antic, des de l'època egípcia, grega i romana. Redescobert entre els segles XIII i XIV a Florència amb el culte dels exvots, amb l'arribada del neoclassicisme s'estén a un entorn més científic, amb l'estudi de l'anatomia normal i patològica, l'obstetrícia, la zoologia i la botànica.

Els Drs. José Pardo-Tomás, de la Institució Milà i Fontanals, i Alfons Zarzoso són els responsables d'un dels capítols del llibre: "Travelling Exhibitions and Wax Makers on the Move. Anatomies in Early 19th Century Barcelona", on es destaca la presència important en alguns espais urbans d'Espanya des de l'últim terç del segle XVIII dels armaris o 'gabinets' de figures de cera. Els autors fixen la seva atenció en com les finalitats religiosa, social i científica de les escultures de cera i la seva exposició pública es van convertir alhora en una eina de comunicació i en un espai de sociabilitat urbana. Més concretament, consideren el cas de Barcelona durant un llarg període, des de finals del segle XVIII fins al segle XX, ocupant-se de l'anàlisi dels règims de l'exposició dels diferents gabinets itinerants que visitaven un espai urbà canviant.

 

"Arqueología e interdisciplinariedad: la microhistoria de una revolución en la arqueología española (1970-2020)"

Les Dres. Margarita Díaz-Andreu i Marta Portillo Ramírez són les coordinadores d'una  obra que ens descobreix com el paper de la interdisciplinarietat en el desenvolupament de l'arqueologia ha passat pràcticament desapercebut en la historiografia recent. "Arqueología e interdisciplinariedad: la microhistoria de una revolución en la arqueología española (1970-2020)" recull una sèrie de relats autobiogràfics que proporcionen una visió en primera persona dels recorreguts personals de diverses generacions d'investigadors que s'han especialitzat en subdisciplines tan diferents com l'antracologia, l'arqueopalinología, la malacologia, l'avifauna, l'arqueobiología humana, la geoarqueologia, la Traceologia i l'arqueometalurgia, entre d'altres.

Entre les diverses aportacions i relats autobiogràfics que es recullen en aquesta obra podem trobar uns quants d'investigadors i investigadores de la Institució Milà i Fontanals, que de ben segur resultaran d'especial interès.

Així, a més del capítol introductori, de las mateixes coordinadores, les Dres. Margarita Díaz-Andreu i Marta Portillo Ramírez, 'Introducción: microhistorias e interdisciplinariedad en arqueología', podem trobar les contribucions de la Dra. Débora Zurro, la Dra. Silvia Valenzuela Lamas, el Dr. Ignacio Clemente Conte, i el Dr. Juan Francisco Gibaja, a més de contribucions d'investigadors del CSIC d'altres centres. Al capítol final les editores presenten un treball de síntesis basat en literatura historiogràfica i els mateixos relats dels coautors.

 

Reflexión y práctica lexicográfica en torno a un concepto cotidiano: «hambre» y «necesidad» en los textos del «Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae» y del «Corpus Documentale Latinum Cataloniae»

SISMEL - Edizioni del Galluzzo acaba de publicar un nou volum amb el titol de Nuevos estudios de latín medieval hispánico.

El llibre, que recull les Actes del "VII Congrés Internacional de Llatí Medieval Hispànic", inclou també una contribució de la investigadora i lingüista de la Institució Milà i Fontanals, la Dra. Ana Gómez Rabal: Reflexión y práctica lexicográfica en torno a un concepto cotidiano: «hambre» y «necesidad» en los textos del «Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae» y del «Corpus Documentale Latinum Cataloniae». En aquest treball, on es reconeixen les moltes possibilitats de la lexicografia digital, s'analitza la potencialitat del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), que compta amb un corpus de treball digitalitzat, compost per més de 24.000 documents. Llegir més....

 

Pròleg de Jon Arrizabalaga a "A peste de Hamburgo: Tratado breve da sua natureza e causas"

Acaba de publicar-se la traducció al portuguès i l’edició del text llatí del tractat "A peste de Hamburgo: Tratado breve da sua natureza e causas", del metge portuguès Rodrigo de Castro, establert en aquesta ciutat germànica a finals del segle XVI. L’edició i la traducció és obra de Bernardo Mota i Gabriel Fernandes Silva, de la Universitat de Lisboa, i Cristina Santos Pinheiro, de la Universitat de Madeira.

El Dr. Jon Arrizabalaga, professor i investigador de la Institució Milà i Fontanals d’Investigació en Humanitats (FMI-CSIC), és l’autor del pròleg. La publicació té com a objectiu difondre aquest treball poc conegut del metge portuguès, en el qual es presenten mesures per a la preservació i el tractament de la plaga. El tractat, publicat el 1596 i que ara té la seva primera traducció a una llengua moderna, ens presenta una imatge completa de la cultura científica dels segles XVI i XVII.

 

“Yaşamda ve Ölümde” - Akeramik Neolitik Dönem’de Boncuklar ve Kimlikler, Aşıklı Höyük Örneği

Enguany acaba de publicar-se el llibre d'actes de les 5es Jornades-Taller d’arqueometria, celebrades a Istambul el 2019, amb el títol de "Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar". L’objectiu d’aquestes jornades fou el de crear una plataforma científica interdisciplinària on experts i investigadors van compartir i analitzar les troballes acadèmiques sobre joies i perles utilitzades en el període des del paleolític fins al final del període bizantí.

Yaşamda ve Ölümde” - Akeramik Neolitik Dönem’de Boncuklar ve Kimlikler, Aşıklı Höyük Örneği, en anglès “In Life and in Death” - Beads and Identities During the Aceramic Neolithic Period, the Case Study of Aşıklı Höyük, és un dels capítols del llibre, escrit per Hala Alarashi, investigadora contratada de la IMF, i Sera Yelozer. L'estudi té com a objectiu investigar el paper que van jugar les perles en la manifestació d’identitats d’edat i gènere a Aşıklı Höyük (8350-7300 cal aC) a l’est d’Anatòlia Central.

 

"Horse and Rider in the late Viking Age. Equestrian burial in perspective"

"Horse and Rider in the late Viking Age. Equestrian burial in perspective" és un volum que recull les comunicacions d’una conferència d'Skanderborg, basades en el descobriment d'un enterrament eqüestre del segle X a Dinamarca. Al volum es presenten els resultats de la conferència, descrivint l'excavació de l'enterrament i el seu contingut, amb els resultats d’una àmplia gamma d’anàlisis científiques.

Entre les contribucions del llibre podem trobar el capítol 'Wood, Seeds and Fruits, Phytoliths, Pollen and Non-pollen Palynomorphs of the Horse Burial of Fregerslev II' el qual és responsabilitat conjunta de la Dra. Marta Portillo, que treballa com a Investigadora Distinguida a la IMF, i de Welmoed A. Out, Renée Enevold, Peter H. Mikkelsen, Peter M. Jensen i Marianne Schwartz. Aquest treball es basa en estudis arqueobotànics multi-escalars d’aquest enterrament eqüestre de l’època vikinga a Dinamarca, datat a mitjan segle X, on les restes macrobotàniques conservades revelen la naturalesa dels béns sepulcrals i de l’equipament funerari del material vegetal. Llegir més....

 

"Los 'sab´atu riyäl' y otros durmientes: Una teoría etnográfica local sobre la santidad, las almas, el sueño y el yihad"

"Hagiografías, sufismo, santos y santidad en el norte de África y península ibérica" és una obra col·lectiva, que ve a enriquir el panorama dels estudis sobre la religiositat en el nord d'Àfrica i la península ibèrica. Els diferents capítols tracten temes relacionats amb la mística, el sufisme i la literatura hagiogràfica en l'Occident islàmic, en els diversos períodes d'història, medieval, modern i contemporani.

Un dels capítols de l'obra és una aportació de la Dra. Araceli González-Vázquez, investigadora de la IMF. En la seva contribució titulada "Los 'sab´atu riyäl' y otros durmientes: Una teoría etnográfica local sobre la santidad, las almas, el sueño y el yihad", ens presenta unes reflexions sobre els llocs de santedat en la geografia marroquí que porten el nom de sab´atu riyal, "set homes". Analitza, entre altres i des d'una perspectiva antropològica, diversos discursos contemporanis associats a aquests llocs, que posen de manifest interessants concepcions locals sobre el "somni prolongat" o "letargia", sobre la ventura de les ànimes dels morts i dels que "dormen", sobre la mort violenta i la gihad, i sobre l'estatus ontològic dels combatents o màrtirs (muyahidun, suhada), de certs sants (awliya) i dels homes morts de mort violenta.

 

"Hispanos en el mundo: emociones y desplazamientos históricos, viajes y migraciones"

"Hispanos en el mundo: emociones y desplazamientos históricos, viajes y migraciones" examina la imbricació entre l'emoció i el desplaçament dels hispans arreu del món en funció dels contextos sociopolítics i els moments vitals d'aquests. El volum reuneix aportacions des d'un variat espectre de disciplines, com els estudis literaris, culturals i de gènere, fins a l'antropologia i la sociologia, que analitzen aquesta imbricació. Recull una gran gamma de mitjans -com la literatura, el cinema, les pàgines web, els blogs i les entrevistes- en què els hispans expressen les seves emocions respecte als seus viatges o experiències migratòries, però també als efectes a llarg termini de desplaçaments històrics en subjectes que se senten desplaçats o fora de lloc en el present.
 
Al capítol "Rise and Fall of the Spanish Colonial Dream in Africa: Former Civilian Colonists’ Emotions and their Gendered Experiences Facing African Voices", la Dra. Yolanda Aixelà-Cabré, investigadora de la IMF, aborda la colonització espanyola al Marroc i Guinea Equatorial a través de les experiències i emocions dels espanyols que van emigrar a aquests països. Llegir més....

 

'Diplomacia y cultura política en la Península Ibérica: (siglos XI al XV)'

'Diplomacia y cultura política en la Península Ibérica: (siglos XI al XV)' és un nou treball on s'agrupen anàlisis de diversos especialistes en la matèria procedents de diversos països, que tenen per objectiu una comparació entre les pràctiques i formes diplomàtiques presents en els regnes hispans, enfront d'altres espais occidentals, comparant la cultura i formes polítiques presents per veure fins a quin punt s'imbricaven en un patrimoni comú típic de l'occident medieval, o bé formaven part d'una suposada especificitat hispana.

Entre les contribucions que es recullen al volum es troba la de la investigadora de la IMF, Dra Roser Salicrú i Lluch, que sota el títol de 'De rey (cristiano) a rey (musulmán). Cruces, préstamos e influencias en la correspondencia real directa entre la Corona de Aragón y los poderes islámicos del Mediterráneo bajomedieval', realitza una aproximació exploratòria de les característiques diplomàtiques que la documentació cancelleresca de la Corona d'Aragó va adoptar en la correspondència directa entre els seus monarques i els sobirans islàmics, per poder detectar els possibles trets diferencials i les seves singularitats respecte a la correspondència directa mantinguda entre els monarques cristians.

 

‘Musicología en web. Patrimonio musical y Humanidades Digitales’, editat per María Gembero-Ustárroz i Emilio Ros-Fábregas

S'ha publicat el volum Musicología en web. Patrimonio musical y Humanidades Digitales (Kassel: Reichenberger, 2021), editat per María Gembero-Ustárroz i Emilio Ros-Fábregas, investigadors científics de la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (IMF-CSIC) de Barcelona. El llibre ofereix una reflexió sobre els canvis que la tecnologia i els recursos digitals han portat a la disciplina musicològica i en ell es tracten aspectes conceptuals, tecnològics i historiogràfics, així com estudis de cas en musicologia històrica i músiques de tradició oral. Conté 17 contribucions de 20 investigadors diferents, tant de l'àmbit de la Musicologia com d'altres disciplines humanístiques i tecnològiques, així com un ampli llistat de fonts i recursos digitals relacionats amb la temàtica tractada.

El volum inclou la contribució conjunta de María Gembero-Ustárroz i Emilio Ros-Fábregas, “Investigar sobre Musicología en la era digital” i contribucions individuals d'alguns investigadors de la IMF-CSIC: “Capacidad transformadora de las Humanidades Digitales en el ámbito de la Musicología: las plataformas digitales de la IMF-CSIC Fondo de Música Tradicional y Books of Hispanic Polyphony”, per Emilio Ros-Fábregas; “Mujeres en la plataforma digital Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC: el repertorio musical del monasterio de Santa Ana de Ávila en contexto (1500-1850)”, per María Gembero-Ustárroz; “Youtube y el International Music Score Library Project (IMSLP) en la interpretación musical histórica: un análisis preliminar”, per David R. M. Irving (professor d'investigació ICREA, IMF-CSIC).

Andrea Puentes-Blanco, professora de la Université Toulouse Jean Jaurès, que pròximament s'incorporarà com a científica titular a la IMF‑CSIC, és autora del capítol “El contrafactum en la música de tradición oral: aproximación a las melodías de romances en la era digital”, i Ascensión Mazuela-Anguita, professora de la Universidad de Granada i anteriorment investigadora contractada a la IMF-CSIC, del treball “Las grabaciones sonoras de Alan Lomax (1952-53) y el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC (1944-1956): vínculos entre colecciones en la era de las Humanidades Digitales”.

La presentació del llibre tindrà lloc, per videoconferència, el dimarts 22 de juny de 2021 a les 17:30 hores, amb la participació de responsables de Edition Reichenberger i dels editors. Las persones interessades resten invitades a assistir a través de l'enllaç: https://conectaha.csic.es/b/mar-f6x-5a4-fd5. Podeu accedir a la informació sobre la presentació del lllibre.

Es pot accedir a l'índex de continguts i obtenir més informació sobre el volum a través del següent enllaç: http://www.reichenberger.de/Pages/dem29.html

 

"9 de juny: Celebrem el Dia Internacional dels Arxius 2021! Presentem el Fons Giménez-Ferrer"

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius tenim el plaer de presentar-vos el Fons Giménez - Ferrer dipositat a la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats que ha estat recentment incorporat al nostre catàleg. El fons reuneix documentació original, personal i administrativa, procedent de l'activitat empresarial de la plantació de cafè Hisenda Mare de Déu de Montserrat, situada a Oveng, Bata, a la Guinea Espanyola, principalment entre els anys 1927 i 1965.
La documentació va ser arxivada pel matrimoni Eduard Giménez Noguera i Maria Ferrer Dubé que de professió era bibliotecària i acuradament conservada al llarg de 40 anys fins que la van llegar al seu fill Eduard Giménez Ferrer.

Eduard Giménez Noguera nascut el 1899 a Barcelona va ser copropietari de la Hisenda Verge de Monserrat que va adquirir en 1927 al costat d'altres socis catalans i canaris, destinada a la plantació de cafè. Entre els seus socis es trobava Ramon Reig González-Longoria que al costat de la seva dona Irmina Margenat van ser els màxims responsables de la plantació en Oveng, Bata. Llegir més....

 

"La Facultad de Medicina de Valencia: cinco siglos de historia"

Acaba de publicar-se el llibre "La Facultad de Medicina de Valencia: cinco siglos de historia", coordinat per Josep L. Barona Vilar i editat per Publicacions de la Universitat de València. El llibre recull i actualitza les investigacions més recents i recorre la tradició historicomèdica valenciana, els antecedents i fundació dels estudis de medicina, la seva evolució des del Renaixement i el Barroc, fins al convuls segle XX i la realitat actual, que mira al futur. Amb un disseny modern i visual, el llibre inclou semblances biogràfiques i requadres dedicats a institucions i personatges rellevants, intentant posar en valor el patrimoni històric i la seva importància per a la cultura, la ciència i la medicina actuals.

Entre les contribucions que inclou el llibre es troben dos capítols signats per l'investigador de la IMF, el Dr. José Pardo-Tomàs. A 'Los espacios de la enseñanza' s'ocupa dels espais físics en què es va desenvolupar aquest ensenyament, demostrant com l'espai condiciona el coneixement que en ell es produeix, es transmet o es rep, i a 'Libros y lectores de medicina en Valencia' repassa la producció escrita dels professors i alumnes de la Facultat de Medicina valenciana durant els diversos períodes, marcats tant per l'evolució de l'Estudi General com pels avatars socials, econòmics i polítics de la ciutat i del Regne. Llegir més....

 

"To Be an African City Under an Oil Dictatorship: Conflictual Intersections Seen from Ethnicity and Race in Malabo and Bioko Island (Equatorial Guinea)"

"To Be an African City Under an Oil Dictatorship: Conflictual Intersections Seen from Ethnicity and Race in Malabo and Bioko Island (Equatorial Guinea)" és un treball de la Dra. Yolanda Aixelà, investigadora i antropòloga de la IMF, que s'inclou dins de la publicació "Africa and the Diaspora: Intersectionality and Interconnections". Aquest treball analitza la dictadura petrolera de Guinea Equatorial a través de les interseccions ètniques conflictives a Malabo i l’illa de Bioko, on la segregació ètnica, l’exclusió social i les distincions racials postcolonials són clarament visibles. Aquesta dictadura depredadora ha intentat legitimar l’incòmode poder centralitzat de l’illa mitjançant les transferències de població i l’homogeneïtzació ètnica, un procés que fa visibles les interseccions conflictives que sorgeixen entre les seves diversitats.

A més de la contribució de la Dra. Aixelà, el llibre presenta altres capítols que comparen, contrasten i compliquen les construccions identitàries a l’Àfrica i la Diàspora utilitzant les ciències socials, les arts del cinema, la moda, i les economies polítiques, per tal d'analitzar i ressaltar distincions sovint invisibles de la identitat africana i el resultat de les experiències viscudes. Es proporciona una discussió sobre el paper de la interseccionalitat en la comprensió d’Àfrica i la diàspora i de les intricades interconnexions entre la seva gent, els seus llocs, la seva història, el seu present i el seu futur. Llegir més....

 

Lola Josa & Mariano Lambea: Sebastián Durón (1660-1716). "Oigan qué dice el alma"

Sebastián Durón (1660-1716). "Oigan qué dice el alma"Tonos, villancicos y la misa a 8 sobre el "Dios te salve, María"La filòloga i professora de la Universitat de Barcelona Lola Josa i el musicòleg de la Institució Milà i Fontanals del CSIC Mariano Lambea són els responsables de l'edició crítica de «Sebastián Durón (1660-1716). "Oigan qué dice el alma": Tonos, villancicos y la misa a 8 sobre el "Dios te salve, María"», publicat per l'editorial Alpuerto. Aquest treball, que és l'aportació del Grup d'Investigació «Aula Música Poética» als actes de commemoració del III Centenari de la mort de l'organista, compositor i mestre de capella Sebastián Durón (1660-1716), consisteix en una antologia de cinquanta tons i nadales religiosos. L'edició crítica segueix els estàndards més rigorosos utilitzats actualment, però, gràcies a la col·laboració del grup de recerca amb intèrprets especialitzats en aquest tipus de repertori, la seva intenció és eminentment pràctica, buscant la màxima claredat a l'hora que el músic pràctic actual transformi en sons les corresponents transcripcions. El llibre consta de dues parts: el volum imprès en paper, que recull la introducció, els textos de les diferents peces i les notes crítiques, i un CD en el qual s'inclou un document amb l'edició musical. Llegir més...

 

"Ser y vivir esclavo: Identidad, aculturación y 'agency' (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos XIII-XVIII)"

Fabienne P. Guillén i Roser Salicrú i Lluch, investigadora de la IMF, són les coordinadores i editores del volum "Ser y vivir esclavo: Identidad, aculturación y 'agency' (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos XIII-XVIII)", editat per la Casa de Velázquez. Els treballs que recull aquest llibre són noves aportacions que contribueixen a la història social de l'esclavitud centrant-se en l'esclau i en les seves xarxes de relacions socials.

Entre els treballs que s'inclouen al volum es troben tres contribucions d'autors de la IMF. La Dra. Roser Salicrú i Lluch, a més d'ésser l'editora del volum, és també l'autora d'un dels capítols, Passats simples, passats complexos i ambivalències identitàries. Les trajectòries d’esclaus musulmans a la Corona d’Aragó del segle XV com a estudi de cas, on s'ocupa de l'anàlisi de les identitats particulars dels esclaus i captius en terres cristianes. El Dr. Iván Armenteros Martínez, al capítol «Tots portaven armes sota los mantos e ropas que portaven». Esclavitud, amors i venjança a la Barcelona tardomedieval, a partir de les fonts del document d'un procés judicial obert per sotmetre a justícia els responsables d'un crim, s'apropa a diferents aspectes de l’esclavitud a la Barcelona tardomedieval. Finalment, el Dr. Josep Martí i Pérez al darrer capítol, Ésser esclau: algunes consideracions a tall de conclusió, reflexiona sobre el fet de ser esclau i tot allò que comporta des d'una perspectiva més antropològica. Llegir més....

 

José Pardo-Tomás. 'Bezoar'. A: "New World Objects of Knowledge: A Cabinet Of Curiosities"

University of London Press publica el llibre "New World Objects Of Knowledge: A Cabinet Of Curiosities" editat por Mark Thurner i Juan Pimentel de l'Institut d'Història del CSIC. Es tracta del producte col·lectiu fruit de la iniciativa endegada per la xarxa internacional de recerca 'Latin America and the Global History of Knowledge (LAGLOBAL)', que cerca fer accessible als lectors no especialitzats coneixements que, d’altra banda, serien difícils d’accedir. Des de finals del segle XV fins a l’actualitat, innombrables exploradors, conqueridors i altres agents de l’imperi han assetjat el Nou Món, saquejant els seus artefactes i tresors més preuats. Avui en dia, aquests productes naturals i culturals -que són claus per conceptualitzar una història d’Amèrica Llatina- estan dispersos en museus de tot el món. Amb les aportacions d’un reconegut conjunt d’estudiosos, New World Objects of Knowledge s’endinsa en les històries ocultes de quaranta dels artefactes més emblemàtics del Nou Món.

Entre els treballs dels especialistes que hi participen en el volum es troba la contribució de l'historiador de la ciència de la IMF, José Pardo-Tomás. El Dr. Pardo, a "Bezoar", fixa la seva atenció en un estrany objecte trobat a la "rebotica" de la família d'apotecaris Salvador de Barcelona. L'anàlisi de les peculiaritats i la ubicació d'aquest objecte, que es creia que tenia poders medicinals, dins de la col·lecció dels Salvador, serveix de pretext per investigar sobre la història global del col·leccionisme i la medicina. Llegir més...

 

"Beyond Use-Wear Traces: Going from tools to people by means of archaeological wear and residue analyses"

Aquest llibre reuneix comunicacions de destacats estudiosos en el camp de l'arqueologia, amb l'objectiu d'analitzar el paper de la traceologia d'usos i residius. S'inclouen estudis sobre aspectes tecnològics de la cultura material, i a partir d’una perspectiva funcional, els diferents treballs exploren diversos temes com l’aprenentatge, la dinàmica de grups, l’estat social, l’economia, l’evolució tecnològica, l’organització espacial, els patrons de mobilitat i els territoris o les adaptacions als canvis culturals i ambientals. Entre les contribucions que recull aquest volum, es troben dues en les quals participen investigadors de la IMF.

A "Stone tool use and rejuvenation at the Late Palaeolithic site of TH.413 Wadi Ribkout, southern Oman", Yamandú H. Hilbert i Ignacio Clemente-Conte presenten els resultats de les anàlisis traceològiques i de reajustament realitzades al sud d'Oman.

A "New insights into the technological management of the Neolithic cowrie beads in the Levant. An experimental and traceological approach", Hala Alarashi es fixa en les troballes del poble del pre-ceràmic neolític B (PPNB) de Tell Halula (nord de Síria).

Lleir més....

Josep Martí: "El Acuario Humano: una iniciación a la antropología"

Acaba de publicar-se "El Acuario Humano: una iniciación a la antropología", un llibre escrit pel Dr. Josep Martí Pérez, antropòleg i investigador de la IMF. El volum està pensat per arribar a un ampli nombre i varietat de lectors, des dels especialistes en el camp de l'antropologia, fins als que tot just s'inicien o no són experts en la matèria. Des del màxim rigor acadèmic, però amb un llenguatge allunyat de tecnicismes, aquest llibre pretén abastar els temes més clàssics de l'antropologia, però també posa el seu interès en altres que es poden considerar com a novetats per a aquesta ciència. Llegir més....

Más noticias...

 

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Presentación