Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Más información

IMF

Biblioteca de la Institución Milá y Fontanals

 

Catálogo y Biblioteca Virtual del CSIC >    Acceso a los fondos bibliográficos  impresos y electrónicos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

Simurg >                            Colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados

Digital CSIC >                 Repositorio Institucional de la producción científica del CSIC

                      PAPI: Acceso remoto a recursos electrónicos

Notícies destacades i publicacions recents
Noticias destacadas y publicaciones recientes

 

Yolanda Aixelà-Cabré: "Ciudades, glocalización y patrimonio contestado : una historia de Bata y de Al-Hoceima, 1900-2019 (Guinea Ecuatorial y Marruecos)"

La Dra. Yolanda Aixelà-Cabré, antropóloga i investigadora a la Institució Milà i Fontanals, acaba de publicar "Ciudades, glocalización y patrimonio contestado: una historia de Bata y de Al-Hoceima, 1900-2019 (Guinea Ecuatorial y Marruecos)". Es tracta d'un volum on s'analitza el patrimoni "contestat", entès com a protesta en espais urbans emblemàtics. Aquest és un dels eixos sobre el qual es reconstrueix la història de dues ciutats que van estar en els marges de la colonització espanyola a l'Àfrica, Bata (Guinea Equatorial) i Al-Hoceima (Marroc). L'autora recupera veus guineoecuatorianes i marroquines per confrontar-les amb les espanyoles i desmitificar així la retòrica dominant sobre les pràctiques colonials espanyoles a l'Àfrica.

L'estudi entrellaça històries locals amb històries nacionals en un marc d'Història Global que actualitza la centralitat glocal d'aquestes ciutats en termes d'apoderament ètnic-nacional fang i amazigh. El resultat és un apassionant puzle de memòries individuals i col·lectives que rebutja el segregacionisme racial i la racialització de les diferències culturals.  Llegir més...

 

"Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval: fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó"

"Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval: fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó" és un volum editat per la investigadora de la Institució Milà i Fontanals, la Dra. Roser Salicrú i Lluch. El llibre té el seu origen en una trobada que va tenir lloc el 2014 al Museu Marítim de Barcelona, quan un conjunt d'investigadors de la Corona d'Aragó i de la Mediterrania occidental tardomedieval iniciaren un projecte de recerca centrat en l'estudi de totes aquestes qüestions. Des d'aleshores, el projecte s'hi ha aproximat de manera interdisciplinària, combinant l'ús de fonts arxivístiques, iconogràfiques, arqueològiques, i literàries i cronístico-narratives.

Entre les contribucions que s'inclouen podem trobar una de la mateixa Roser Salicrú, "Els llibres d'acordament i l'estudi social de les tripulacions: una primera aproximació comparativa" i una altra de Mario Orsi, que també ha estat vinculat a la Institució Milà i Fontanals, "Lletres, comptes i ordinacions per a la gestió d'un recurs estratègic: les xurmes de les galeres a mitjan segle XIV". Llegir més....

"Alimentation et gestion pastorale des caprinés chez les Grecs et les lberes du VIe au IVe siecle av. n. e. a l'Emporda..."

Fruit de les ponències presentades a la "XXXIXa Trobada Internacional d’Arqueologia i Història d’Antibes" celebrada l’octubre de 2018, ara es presenta una publicació amb el mateix títol que recull les contribucions d'aquella trobada: "Hommes et Caprinés: de la montagne à la steppe, de la chasse à l'élevage". L’objectiu del volum és el d'unir en un enfocament diacrònic i multidisciplinari a arqueozoòlegs, paleontòlegs, ecòlegs, etnòlegs, antropòlegs, arqueòlegs, historiadors, etc., al voltant d’un determinat grup de mamífers, les cabres i les seves explotacions per grups humans.

Una de les contribucions del volum és la de l'arqueòloga i investigadora contratada UE de la Institució Milà i Fontanals, la Dra. Silvia Valenzuela Lamas. A "Alimentation et gestion pastorale des caprinés chez les Grecs et les lberes du VIe au IVe siecle av. n. e. a l'Emporda (nord-est de la péninsule lbérique). Nouvelles perspectives a partir de la micro-usure dentaire" es presenta una anàlisi del microdesgast dental en ovelles i cabres de dos jaciments de la regió de l’Empordà (al nord-est de la península Ibèrica): l'enclavament grec d'Empúries i la ciutat ibèrica d’Ullastret. Aquest estudi va revelar una elevada ingesta de plantes graminàcies tant als llocs com a les dues fases cronològiques estudiades. Llegir més....

 

"Contribución del Diario de Barcelona (1792-1850) a la investigación musicológica"

La música en el "Diario de Barcelona" (1792-1850): Prensa, sociedad y cultura cotidiana a principios de la Edad Contemporánea és un llibre editat per l'Editorial Calambur, que té al Dr. Oriol Brugarolas Bonet, historiador de la música i professor d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, com a editor científic i responsable d'un buidat que recull una selecció de més de cinc mil entrades d'aquest diari barceloní relacionades amb aspectes musicals de tota mena: des de avisos de compravenda d'instruments o partitures, fins a programacions de concerts, anuncis de professors, copistes i constructors d'instruments, sense oblidar les crítiques musicals i els articles de reflexió musical.

El Dr. Antonio Ezquerro Esteban, musicòleg de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, és responsable del capítol "Contribución del Diario de Barcelona (1792-1850) a la investigación musicológica", on desenvolupa una anàlisi i contextualització del que representa aquesta ingent contribució per a la actual investigació musicològica, i alhora n'extreu una sèrie de conclusions i intenta donar resposta als reptes plantejats. Llegir més...

 

Publicació del volum 78 de la col·lecció "Anejos del Anuario de estudios medievales"

Acaba de publicar-se el darrer volum dels "Anejos del Anuario de estudios medievales", una col·lecció de monografies dirigida per la Dra. Ana Gómez Rabal de la Institució Milà i Fontanals.

Alejandro Martínez Giralt, col·laborador en diversos projectes d'investigació desenvolupats per investigadors de la Institució Milà i Fontanals, és l'autor del volum 78, "Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana: identitat familiar, dinàmica patrimonial i projecció sociopolítica", una monografia que està basada en el contingut de la seva tesi doctoral, i que busca aprofundir en el coneixement del passat dels vescomtes de Cabrera entre els segles XII i XV, seguint la reconstrucció de les accions dels mateixos Cabrera des de la perspectiva política, social, militar i econòmica, a partir de les anàlisis biogràfiques col·lectives i del llinatge, examinant les vies biològiques i memorístiques de la creació, conservació i expressió d'una identitat familiar pròpia, i estudiant els processos de construcció i gestió d'un domini senyorial. Llegir més...

 

El CSIC s'adhereix a l'Open Library of Humanities per al suport a la publicació en accés obert (OA)

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a través de la Unitat de Recursos d'Informació Científica per a la Recerca (URICI), s'ha unit a l'Open Library of Humanities (OLH), una iniciativa internacional d'accés obert per a revistes acadèmiques de totes les disciplines de les humanitats. Les aportacions de més de 200 biblioteques sòcies de l'OLH a tot el món financen la publicació d'aquests articles d'accés obert sense càrrecs de processament (APC) per als autors. Totes les publicacions passen una rigorosa revisió per parells i els articles publicats mostren algunes de les investigacions més dinàmiques que s'estan duent a terme en l'actualitat en les diferents disciplines humanístiques. Des del seu llançament el 2015, l'OLH s'ha expandit fins a publicar 27 revistes d'accés obert daurat.

El CSIC és la primera institució espanyola que se suma al model de finançament col·lectiu d'articles en accés obert que proposa l'Open Library of Humanities. És una mostra més de l'impuls que el CSIC vol donar el 2019 a l'accés obert, incorporant nous acords amb editors i iniciatives OA, que amplien i diversifiquen els acords signats fins ara.

L'afiliació a OLH permet obrir un nou panorama de publicacions d'accés obert per als autors d'humanitats i ciències socials del CSIC i contribueix a construir un paisatge d'accés obert més sostenible per a aquestes àrees. Llegir més....

 

Publicació del "Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHisp)" 

Acaba de publicar-se la base de dades de consulta lèxica Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHisp).

La creació del CODOLHisp és el resultat de la col·laboració entre equips espanyols dedicats a la lexicografia llatina medieval. Aquests equips, treballant conjuntament, han posat en funcionament una plataforma d’accès comú a quatre bases de dades lèxiques de llatí medieval hispànic: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT), Corpus Documentale Latinum Legionis (CODOL-LEG) i Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA).

El Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT), una de les bases de dades lèxica del llatí medieval que estan en la base d'aquest projecte col·laboratiu, en aquest cas abastant els territoris del domini lingüístic del català, és desenvolupada per la Institució Milà i Fontanals del CSIC, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. Es tracta del portal de consulta del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, dirigit pel Dr. Pere J. Quetglas i coordinat per la Dra. Ana Gómez Rabal, que fou presentat públicament el març del 2012. Llegir més...

 

David R. M. Irving: "Music in Global Jesuit Missions, 1540-1773"

Els autors del volum "The Oxford Handbook of the Jesuits", editat per Ines G. Zupanov, procedents de quinze nacionalitats diferents, s'acosten a la història de la Companyia de Jesús, desenvolupant les seves idees i eines intel·lectuals en diferents contextos acadèmics. Una de les característiques importants, si no del tot úniques del llibre és que en el mateix volum es tracta alhora sobre la Vella i la Nova Societat, quan normalment se solen separar els dos períodes.

A "Music in Global Jesuit Missions, 1540-1773", el musicòleg i Professor d'Investigació ICREA de la Institució Milà i Fontanals David R. M. Irving realitza una aproximació a la història de la Companyia Jesús, fixant-se especialment en com aquesta, des de la seva fundació el 1540 fins a la seva supressió el 1773, va utilitzar la música d'una manera molt particular que la distingia d'altres ordes religiosos. La música era, principalment, un vehicle per a la difusió de la doctrina, per a la inculcació de la docència, i també per a la propaganda política sobre la societat. Llegir més....

 

"Gendered leadership in neo-liberal academia: more confusion and higher requirements, a new trap?"

"The Time is Now. Feminist Leadership for a New Era. La hora del liderazgo feminista", és un llibre editat per Araceli Alonso i Teresa Langle de Pau, coordinadores de la Càtedra UNESCO sobre Gènere, Benestar i Cultura de Pau de la Universitat de Wisconsin-Madison, que aborda extensament aquest tema a través de 37 articles produïts per investigadors/es de diferents països i regions. Al volum se'ns convida a reflexionar sobre els reptes pendents per impulsar la participació de les dones en la creació i el desplegament d'estils de lideratges transformadors que aportin a un desenvolupament inclusiu, just i sostenible.

Les investigadores Celine Camus, de la Institució Milà i Fontanals, amb un contracte Marie Curie de la UE, i Ana M. González Ramos, de la Universitat Oberta de Catalunya, són les autores d'un dels capítols del llibre que presentem: "Gendered leadership in neo-liberal academia: more confusion and higher requirements, a new trap?". Aquest treball explora la situació de la dona en èpoques neoliberals i mostra les dificultats que experimenta la dona per exercir càrrecs de lideratge relacionats amb el treball en projectes transnacionals a Espanya. Llegir més...

"Stella Splendens: 50 aniversario de la Semana de Música Antigua de Estella"

La Setmana de Música Antiga d'Estella-Lizarra (SMADE) celebra el 2019 el seu cinquantè aniversari amb l'edició d'un llibre que analitza la seva història. Stella Splendens. 50 aniversari de la Setmana de Música Antiga d'Estella-Lizarra aborda mig segle de música a Estella-Lizarra, des dels seus inicis el 1967 fins a l'actualitat.

El llibre, coordinat per Mar García Goñi i publicat pel Govern de Navarra, inclou un pròleg a càrrec del director artístic de la SMADE, Íñigo Alberdi Amasorrain, i cinc articles signats per Román Felones Morrás, Maria Gembero-Ustárroz, Alberto González Lapuente, Manuel Horno Gracia, Xavier Vandamme i Jed Wentz.

La contribució de la musicòloga de la Institució Milà i Fontanals, la Dra. Maria Gembero-Ustárroz, fixa la seva atenció en els començaments de les Setmanes de Música Antiga d'Estella, analitzant els precedents i els primers anys de la SMADE, entre 1967 i 1971, i descobrint les vicissituds dels primers concerts, en una època marcada per la tasca de Fernando Remacha, el seu ideòleg i organitzador, amb la participació d'investigadors i compositors destacats, com Higini Anglès, Peter E. Peacock, Josep Maria Llorens, Oscar Esplà i Jacques Chailley, i per grups emblemàtics, com l'Studio der Frühen Musik de Múnich.  Llegir més...

Más noticias...

 

 

Usted está aquí: Inicio Servicios Biblioteca Presentación