El projecte "DiplomatiCon: A Connected history of Medieval Mediterranean Diplomacy" (www.diplomaticon.uliege.be) ofereix 6 contractes de doctorand en Història a temps complet i 1 contracte postdoctoral en Humanitats Digitals a temps complet. Tota la informació està...

leer más