Aquest llibre analitza el crèdit privat estès entre les classes populars al segle XIV i els mecanismes institucionals habilitats pels poders públics per tal de sancionar-lo i, a la vegada, perseguir la morositat.

El cas d’estudi presentat és el de la baronia de Llagostera, al nord-est de Catalunya. El volum descriu els principals productes financers a l’abast de la població del territori apuntant quins van ser els actors implicats, les funcions en l’àmbit de l’economia quotidiana, les durades o els tipus d’interès. L’obra s’interessa, en particular, per tres productes en concret, als quals es dediquen capítols específics.

En primera instancia, reben atenció les comandes de bestiar. També s’introdueix la compravenda finançada de draps, esbossant els mecanismes pel quals els mercaders, majoritàriament provinents de la ciutat de Girona, col·locaven aquest producte entre la pagesia a canvi del drenatge de l’excedent agrícola. Finalment, es reserva un apartat per al crèdit censal, en el qual es defineix com, al llarg del període escollit, desplaçà progressivament antigues tipologies de crèdit, ressituà alguns grups socials en el mercat del diner i, a la llarga, consolidà un davallada dels tipus d’interès. Per últim, el llibre descriu els mecanismes coercitius a través dels quals les senyories jurisdiccionals van donar seguretat jurídica al mercat financer.

Es presenta l’iter processal que seguien els actors en contenciosos per impagaments ressaltant, d’una banda, la capacitat de les corts per deixar espai a la negociació entre els litigants i, de l’altra, la notable estandardització dels mecanismes malgrat les clivelles jurisdiccionals del Principat de Catalunya del moment.

Referència bibliogràfica: Lluís SALES I FAVÀ, Crèdit privat i morositat a la Catalunya baixmedieval. Baronia de Llagostera, Madrid, CSIC, 2022, 413 p. (Anejos del Anuario de Estudios Medievales; 83)

Compra el llibre…>>

Més informació sobre la col·lecció…>>

 

Otras noticias

Seis becas del Programa JAE Intro del CSIC 2024

Seis becas del Programa JAE Intro del CSIC 2024

A día 20 de abril de 2023 se ha abierto la convocatoria de becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios - Programa JAE Intro del CSIC. Estas becas promueven la introducción a la investigación de jóvenes estudiantes que cursen el último año...

leer más

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies